Skattereglene for oppussing du må være klar over

pusse opp

Skal du tjene penger på oppussingen, er det et pluss om du greier å gjøre mye selv. Men de fleste av oss er nødt til å hente inn håndverkere på et eller annet tidspunkt. Noe av dette arbeidet kan faktisk gjøres skattefritt. Men mange er usikre på grensene for når man er skatte- og meldepliktig.

Dine Penger har derfor bedt skatteetaten om svar på noen av de vanligste spørsmålene folk sitter med. Dette bør du vite: Skattefritt opptil 6 000 kroner. Du kan kjøpe tjenester fra privatpersoner for opptil 6 000 kroner i året per person, uten å tenke på skatt og rapportering. Lønn for småjobber er nemlig skattefritt for den som utfører arbeidet, dersom det skjer i tilknytning til ditt hjem eller din fritidseiendom, og dersom du betaler som privatperson.

– Det er ikke noen øvre grense for hvor mange personer man kan utbetale 6 000 kroner til uten lønnsopplysningsplikt, sier Lene Solberg, som er seksjonssjef for personskatt i Skatteetaten.

Om arbeidet er dyrere enn 6 000 kroner, må den som utfører det, skatte av hele beløpet, og du må rapportere det til skatteetaten.

– Dersom noen gjør en jobb for deg til 5 000 kroner, og så en ny jobb til 5 000 kroner to uker etterpå, da er vedkommende skattepliktig for hele summen, sier Solberg.

Det gjøres imidlertid ett viktig unntak fra denne regelen. En som selv driver næring innenfor samme bransje, kan ikke gjøre jobben skattefritt. En snekker eller elektriker som bare er ansatt i en bedrift, står derimot fritt til å ta småjobber innenfor samme bransje uten å skatte av det. Pensjonerte håndverkere kan også gjøre slike jobber skattefritt.

Ingen arbeidsgiveravgift opptil 60 000 kroner. Du regnes som arbeidsgiver når du engasjerer privatpersoner til å gjøre slikt arbeid. Når beløpet passerer grensen på 6 000 kroner, er du derfor pliktig til å rapportere det til skatteetaten. Skjema finner du på skatteetatens nettsted her.

Som privat arbeidsgiver må du også gjennomføre forskuddstrekk før du utbetaler skattepliktig lønn. Du må innhente skattekortopplysningene til arbeidstageren før du trekker skatt. Men selv om du må rapportere inn lønnen, slipper du å betale arbeidsgiveravgift så sant den utbetalte lønnen ikke overstiger 60 000 kroner i året.

Vennetjenester er ikke skattepliktige. Gratisarbeid er ikke skattepliktig, hverken for eieren av eiendommen eller for den som utfører arbeidet. Har du et familiemedlem eller en venn som er elektriker, er det altså ikke noe problem om vedkommende fikser det elektriske hjemme hos deg som en gratis vennetjeneste.

Avtalt byttearbeid er derimot å anse som arbeid utført mot vederlag, og verdien av dette vil derfor være skattepliktig.

– Dersom man for eksempel avtaler på forhånd at jeg fikser rørene på kjøkkenet for deg, mot at du fikser lysene på hytta for meg, da er verdien av dette arbeidet skattepliktig, sier Solberg.

– Det er vel litt vanskelig for skatteetaten å kontrollere dette?

– Det er det. Det er ikke noen innberetningsplikt for gratisarbeid. Vi må stole på at folk rapporterer inn det de skal, når de overstiger grensene, sier hun.

Kan jobbe skattefritt på egen bolig. I utgangspunktet er alt arbeid på egen bolig skattepliktig, ifølge skatteetaten. Men dette gjelder ikke når arbeidet gjøres på fritiden. Dette unntaket gjelder også der eieren er profesjonell håndverker som arbeider på egen bolig. Skattefritaket gjelder både arbeid på nybygg og arbeid på eksisterende bygg. Det omfatter også arbeid med oppussing, vedlikehold, anlegg av en vanlig hage og klargjøring av tomt for bygging. Det samme gjelder fritidsarbeid på bygg tilhørende boligbyggelag til opptjening av eget innskudd i laget.