Gjeldsoffer-Alliansen hjelper gjeldsofre

Bengt Scheldt GOAGjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon som ble stiftet av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre til å finne en løsning på gjeldskrisen deres. Organisasjonen ble stiftet i 1991, og har i dag over 700 aktive medlemmer. Bengt Scheldt er daglig leder for organisasjonen.

Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf beskriver organisasjonen på følgende måte: «Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsofre i sin vanskelige situasjon, sette søkelys på gjeldsproblemene deres og arbeide for å forbedre de lovene som kan være aktuelle. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet både på et kort- og langsiktig plan.

Hva er et gjeldsoffer?

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson som sitter med en gjeldsbyrde som han/hun i utgangspunktet mestret å betjene, men som på grunn av utenforliggende forhold som vedkommende person ikke har rådet over, ikke lenger er realistisk å betjene over lengre tid. I forhold til partipolitikk eller livssyn, stiller organisasjonen seg helt nøytral.»

Siden Gjeldsoffer-Alliansen ikke mottar på langt nær så mye midler for staten som organisasjonen gjerne skulle ha sett at de gjorde, er GOA ikke i stand til å hjelpe alle som har et stort gjeldsproblem og som trenger hjelp. Ønsket er å kunne ha hjulpet alle sammen, om å støtte alle, men må på nåværende tidspunkt forståelig nok først og fremst prioritere medlemmene sine.

Hvis du trenger hjelp med gjeldsproblemer og du føler at alle andre alternativer er nytteløst utprøvd, råder vi her på kredittkort.nu deg til først og fremst å registrere deg som medlem hos GOA for å få hjelp så snart det lar seg gjøre. Grunnet disse nevnte forholdene har det uten medlemskap hos GOA, rett og slett ingen hensikt å kontakte Gjeldsoffer-Alliansen.

Minimalt med statsstøtte

Siden organisasjonen startet opp i begynnelsen av 1991 har GOA arbeidet ikledd en økonomisk tvangstrøye. Kontingenten fra medlemmene var lenge organisjasjonens eneste inntektskilde, og i senere tid har det eksistert minimalt med støtte fra staten sin side. I begynnelsen av 90-tallet, da vi så en stor arbeidsledighet på arbeidsmarkedet, fikk GOA en del ansatte i regi av NAV. Gjennom tidene har organisasjonen hatt flere økonomer, samt tre nyutdannede jurister som har jobbet for dem. Gjennom praksisen hos GOA fikk de alle god erfaring som kom dem til gode ved jobbsøk. Og alle tre fikk kort tid etter nye stillinger i det offentlige med bedre betingelser.

Gjeldskrisetelefonen 22 20 19 99 er derimot åpen for alle som trenger informasjon om mulighetene til å komme ut av gjeldskrisen sin. For å bli medlem av GOA, klikk deg inn på www.gjeld.org

Kredittkort.nu anbefaler

Hvis du av ulike årsaker har havnet i en situasjon der det ikke lenger er mulig å komme ut av gjeldsproblemene dine og du har behov for hjelp, anbefaler vi Gjeldsoffer-Alliansen som er ett godt alternativ for å få veiledning og hjelp til å finne løsninger som kan hjelpe deg til å komme ut av den tunge livssituasjonen din.