Betalingsproblemer

BetalingsproblemerFor å unngå å komme i betalingsproblemer, bør du så langt det lar seg gjøre betale ned mest mulig av den benyttede kreditten din hver eneste måned. Dette krever at du er nøktern i forhold til forbruket ditt og strekker deg litt lenger i å begrense forbruk som du strengt tatt ikke har behov for. Hvis du likevel skulle oppleve at ting begynner å skli ut med betaling av kredittkort- eller annen lånegjeld, er det viktig at du på et så tidlig tidspunkt som mulig kontakter kredittkortselskapet ditt, eller kreditor hvis saken har gått videre. I de aller fleste tilfellene vil kredittkortselskapet eller kreditor være fleksible i forhold til å løse problemene. Dette spesielt fordi at det også er i deres interesse at du får orden på økonomien din! Dersom du ikke greier å komme deg ut av betalingsproblemene dine, vil sannsynligvis ikke verken krredittkortselskapet eller kreditorene få tilbake pengene sine, noe som de er fullt klar over…

Ta problemene ved hornene!

Med en gang du ser at røde lys begynner å blinke og at du ikke kommer til å klare å betale avdragene dine, bør du ta kontakt med de som du skylder penger. På denne måten viser du kreditorene eller kredittkortselskapene at du er villig til å imøtekomme problemene og prøve å løse dem. De fleste finansieringsselskaper og banker sitter selvsagt på gunstige ordninger når slikt inntreffer som eksempelvis avdragsfrihet på lånet eller du kan få muligheten til å forlenge løpetiden til lånet ditt. Hvis du er tidlig ute med å informere om problemene, er også betalingsutsettelse og en nedbetalingsplan gode alternativer for å komme ut av knipen.

Vis initiativ til å løse gjeldsproblemet ditt!

Vi er bare mennesker og ingen er perfekt. Men, hvis du bare ignorerer vinduskonvoluttene som kommer dalende ned i postkassen din, vil du se at problemene ikke forsvinner, men bare vokser seg større. Purregebyr, morarenter, inkasso– og innkrevningsgebyr, kan raskt få totalbeløpet til å doble seg! Hvis du har tatt opp et lån med sikkerhet, vil ved mislighold over tid låneyteren kreve at sikkerheten utløses for inndekking av den utestående gjelden din. Så ta initiativ helt fra begynnelsen av, stram inn på forbruket og vær nøktern når du vurderer hva du egentlig trenger og ikke trenger av varer og tjenester.