Matgigant vurderer å gi kunder nytt gebyr

I løpet av året kan du få en ekstraregning nederst på kassalappen hvis du handler på Kiwi, Meny, Joker og Ultra. Betaler du med kredittkort, mobil, bankkort uten pinkode eller bare tar ut penger i matbutikken? Da kan du snart få et gebyr hvis Norgesgruppen gjennomfører planene sine.

 - I et internt notat til butikkene skriver Norgesgruppen at de i løpet av 2015 trolig vil innføre gebyr ved bruk av kredittkort, kontaktløs betaling og kontantuttak. En egen varelinje er allerede opprettet på kundekvitteringen i butikkene.

– I et internt notat til butikkene skriver Norgesgruppen at de i løpet av 2015 trolig vil innføre gebyr ved bruk av kredittkort, kontaktløs betaling og kontantuttak. En egen varelinje er allerede opprettet på kundekvitteringen i butikkene.

– Hvorvidt det blir et gebyr, er ikke besluttet ennå, men det er riktig at vi vurderer det, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Solberg Gundersen i Norgesgruppen.
Norgesgruppen er det største handelshuset i Norge og eier flere av de store dagligvarekjedene, som Kiwi, Meny, Ultra og Joker og kioskene Mix og Deli de Luca. De har også eierskap i mange andre handelsforetak, som Kaffebrenneriet, Dolly Dimple’s, Jafs og Big Horn.
Nå skriver de i et notat til butikkene at de i løpet av 2015 trolig vil innføre gebyr ved bruk av kredittkort, kontaktløs betaling og kontantuttak.
Det var nettstedet Bonusfeber som først omtalte saken og som har fått tak i det interne notatet.
Norgesgruppen innrømmer at de nå har lagt til rette for å ilegge kundene et slikt gebyr, og forklarer det slik:
- Det er også for å gjøre kundene oppmerksom på at det i dag koster noe å betale med kredittkort eller kontantløs betaling, men du som kunde betaler ingenting. Det er butikken som tar den regningen, sier Gundersen, som presiserer at det ikke er aktuelt å innføre gebyr på vanlige debetkort med pinkode.

I notatet skriver Norgesgruppen: «Tidspunktet for når Norgesgruppen eventuelt innfører gebyr er ennå ikke besluttet.»

Dyrere for butikkene

Norge har i dag et eget banksystem, Bankaksept, som går utenom systemet til de store kortselskapene. Dette er mye billigere, og brukes av de fleste av oss når vi betaler med vanlige bankkort.
De siste årene har imidlertid bruken av kredittkortene steget også her i landet. Flere enn før velger å bruke dem til å betale for seg i matbutikkene også. Dette skyldes i stor grad at det er koblet goder til bruk av disse kortene, som samling av poeng som kan overføres til blant annet flyreiser.

Dette opplever handelsstanden, og da særlig Norgesgruppen, som problematisk. Årsaken er at de benytter seg av en annen infrastruktur og det er dyrere.
- Dette medfører betydelig økte kostnader for butikkene. Totalt for Norgesgruppen er det snakk om omtrent 200 millioner kroner, sier Gundersen.

Størrelsen er ikke avklart

Butikkene har totalt en kostnad på i underkant av 1 prosent av det du handler når du handler med kredittkortene eller kontaktløs betaling.
Ifølge Norgesgruppen handler åtte av ti kunder for under 200 kroner.
Etter det Aftenposten kjenner til, vil et eventuelt gebyr ikke overstige 2 kroner.
- Mens det tidligere var vanligere at bankene ila kundene sine gebyr for betalingstjenester, er denne kostnaden ikke så synlig i dag. Nå betaler butikkene hele kostnaden og bankene tjener på dette, sier hun og spør om ikke bankene skal ta et ansvar her.

13 kr pr. transaksjon

Hun legger også til at Norgesgruppen vil legge til rette for at kundene skal kunne benytte alle typer betalingsmetoder.
- Så er det opp til kunden å velge selv, sier Gundersen.
Norgesgruppen peker også til Norges Bank, som ifølge notatet mener kundene bør stilles overfor de priser som gjenspeiler de faktiske kostnadene knyttet til de ulike betalingsløsninger som innføres.
- Vi har ikke sett kostnaden ved å betale, men at det ikke har vært et gebyr, har forledet mange til å tro at det er gratis, sier fagdirektør for Finans, Jorge Jensen, i Forbrukerrådet.
Han legger til at vi i praksis har betalt dette i form av høyere priser på varene i butikken.
- Norges Bank har beregnet at hver kredittkorttransaksjon koster 13 kroner, mens en debetkorttransaksjon koster 3, sier han og påpeker hvor viktig det er at butikkene informerer om hvor mye hver enkelt betaling egentlig koster.

Norgesgruppen

Opprettet i 2000 ved sammenslutning av grossistselskapet Joh Johannson og paraplyorganisasjonen Norgesgruppen, den siste dannet i 1994.
Er landets største dagligvaregrossist og har landets største virksomhet innen dagligvarehandel.
Omfatter kjedene Spar, Meny og Ultra, Joker og Kiwi, kioskene i kjeden Mix.
Store eierandeler i flere serveringskjeder, bl.a. Pizza & Kina Expressen, Dolly Dimple’s, Big Horn Steak House Norge og Kaffebrenneriet, samt i frukt- og grøntgrossisten Bama.
Johannson-familien er konsernets største aksjonær.