Høy rente

Ettersom kreditten du får tilgang til med et kredittkort er å betrakte som usikret, medfører dette at kredittkort rent generelt har en relativt høy rente. Det betyr at hvis du låner penger på et kredittkort over en lengre periode, kan denne typen lån bli ganske kostbare. Av den grunn er det viktig å sette seg skikkelig inn i hva en slik form for lån, som det jo egentlig er, faktisk vil medføre av kostnader for deg. Alle kredittkortselskaper og banker er pålagt av staten å opplyse kundene med et representativt priseksempel som viser hvor mye det koster å bruke og låne på kredittkortet over en ettårs-periode. På den måten er det lettere å se hva det faktisk koster deg å ha kreditt over lengre tid.

Effektiv og nominell rente

For å kunne orientere seg korrekt i dagens kredittkortmarked, er det viktig å forstå betydningen av både effektiv og nominell rente. Den nominelle renten er den renten som ligger til grunn for beregningen av den effektive renten. Den effektive renten viser hva du faktisk må betale for kreditten som du har fått innvilget, og det er derfor det er denne renten du skal bruke når du sammenligner de forskjellige kredittkortene som finnes på markedet. Kort sagt, et kredittkort egner seg best når man kjøper varer med det og betaler ned kreditten hver gang fakturaen kommer i posten. Hvis man betaler innen denne forfaller er kreditten faktisk å betrakte som et gratis lån!

365Direkte Mastercard Eff. rente 25,53 %, 15.000 o/12mnd, totalt 16.929

365Direkte Mastercard


  • 90 øre rabatt per liter drivstoff
  • Rabatt på reiseforsikring, strømavtale og leiebil
  • Bonusprogrammet Danske Bank Reward

Eff. rente 25,53 %, 15.000 o/12mnd, totalt 16.929

Kredittramme:

10 000 kr – 50 000 kr
Bestill her!
Annonse
Gebyrfri VisaEff 23,4%,15000,12mnd. Totalt 16780

Gebyrfri VISA


  • Reise- og avbestillingsforsikring
  • Rabatter i utvalgte butikker
  • Ingen gebyrer

Anbefalt!


Gebyrfritt og Cashback
Bestill her!
Annonse
[table “12” not found /]

Effektiv rente

Den effektive renten kan beskrives på følgende måte

  • Nominell rente + gebyrer + rentes rente = effektiv rente

Tar vi utgangspunkt i denne beskrivelsen, ser du at de kredittkortene som tilbyr en lav nominell rente, men som samtidig har relativt høye gebyrer, kan når alt kommer til alt, ende opp med en høyere effektiv rente enn et krdittkort med en høy nominell rente og lave gebyrer. Altså vice versa.

Rentesats kontra gebyrer

Et kredittkort har som et eksempel en årlig nominell rente på 20%. Termingebyret ligger på 25 kr. På grunn av rentes rente vil den effektive renten i dette tilfellet totalt utgjøre 24,63%

Et annet kredittkort tilbyr eksempelvis en årlig nominell rente på 21%. Termingebyret er på 0 kr. Den effektive renten vil da årlig utgjøre 23,14%, og er da altså 1,49% lavere enn det første kredittkort eksempelet til tross for at det har ennominell rente som er 1% høyere.

Velg kredittkort ut fra dine behov

Hvor mye du må betale i gebyrer ved varekjøp, uttak eller overføring av kontanter i minibanker, vil variere fra kredittkortselskap til kredittkortselskap. Gebyrene er  hellerikke de samme for bank- og kredittkort, og disse vil også avhenge av om du bruker kortet til å ta ut kontanter i egen bank eller annen bank – i Norge eller i utlandet. Med så mange forskjellige typer gebyrer som finnes i dag, kan de fleste bli en smule forvirret, men det som det hele koker ned til er at, ved bevisst og disiplinær bruk av de billigste tjenestene med ditt bank- eller kredittkort, er det mulig å styre klar av mange gebyrer og andre ekstrakostnader. Det sagt, også den effektive renten i seg selv varierer til tider ganske mye mellom kredittkortene som tilbys i Norge mye.

Se oversikt over de beste kredittkortene som tilbyr den laveste renten i Norge ved å klikke her

Tips fra oss

Det som er viktig når man skal finne et kredittkort, er å se på hvilke behov man har og hvilken bruk som passer best til hver enkelts økonomi. Hvis du vet at du ikke kommer til å betale hele fakturaen ved forfall, er det klart best å fokusere på et kredittkort med en lavest mulig effektiv rente, eller vurdere å ta opp et forbrukslån som ofte tilbyr lavere rente enn et kredittkort.