Betalingsanmerkning

Hvis du unnlater å betale ned gjelden din til fastsatt tid, kan en av de mest alvorlige konsekvensene for dette bli at du blir registrert med betalingsanmerkninger. Deretter blir alle betalingsanmerkningene registrert hos kredittopplysningsbyråer, og fører til at du ikke får verken lån i banker eller muligheter for å skaffe deg for eksempel et kredittkort.

Sletting av betalingsanmerkning

En effektiv metode for å slette betalingsanmerkninger er å refinansiere gjelden. Særlig er dette gunstig om du skylder flere kreditorer penger. Med et refinansieringslån får du samlet alle gjeldskravene mot deg til ett stort lån. Dette lånet har bedre renter og vil også fjerne alle dine betalingsanmerkninger. Søk om refinansieringslån fra Axo Finans og få tilbud fra 16 banker.

Med en gang du har betalt det du skylder og gjort opp for deg, skal betalingsanmerkningen slettes. En betaingsanmerkning skal vanligvis uansett slettes etter at det er gått 4 år. Når de 4 årene er omme, må inkassobyrået eventuelt igangsette nye rettslige tiltak dersom det skal forsøkes registreres en ny betalingsanmerking på deg.

Lån etter slettet betalingsanmerkning

Etter du har fått slettet betalingsanmerkning, er det ingenting som hindrer deg i å søke lån som en person som aldri har fått en betalingsanmerkning. Har du mye gjeld fra før, kan det være vanskelig å få låne mye. Har du mye gjeld bør du heller se på refinansiering. Mens du har betalingsanmerkninger vil du fort oppleve at enkelte banker automatisk avslår søknaden din om du søker om lån uten sikkerhet. Etter du har fått slettet betalingsanmerkningene dine vil du ikke oppleve dette lenger. At du har tidligere hatt betalingsanmerkninger er ikke synlig for bankene etter de er slettet. Det kan være lurt å dobbeltsjekke i gjeldsregisteret at du ikke fortsatt er oppført med forfalte utestående krav.

Årsaker til betalingsanmerkning

Det kan også være andre årsaker til at du har blitt registrert med en betalingsanmerkning enn bare inkassosaker. Dette kan være at du er registrert som personlig konkurs, at du har en aktiv gjeldsordning eller at du som kunde selv har bedt om at kreditten din skal sperres for å forebyggende eventuell forverret gjeldssituasjon. Det sistenevnte tilfellet kan også være et fornuftig alternativ dersom du har mistanke om at du muligens har blitt utsatt for ID-tyveri. Hvis du krever dette er dermed kredittopplysningsbyråene pålagt å følge kravet ditt om dette.

14 dagers klagefrist

Kredittopplysningsbyråene har så etter å ha mottatt melding om betalingsanmerking på deg fra inkassobyrået, plikt til å varsle deg om at de har mottatt anmerkingen. Deretter har du en 14 dagers klagefrist på anmerkingen hvis du føler at dette ikke er rettmessig korrekt.

Forliksklage

I de aller fleste tilfellene har en betalingsanmerking sin opprinnelse i en utestående inkassosak. For at dine personlige opplysninger kan registreres hos et kredittopplysningsbyrå, må det ha blitt foretatt en rekke rettslige skritt i et forsøk på å inndrive gjeldskravet. I de fleste tilfeller betyr dette at inkassobyrået har sendt forliksklage til forliksrådet. Etter at inkassobyrået har gjennomført disse rettslige tiltakene, må det ha gått minst 4 uker før en eventuell anmerkning på deg kan bli registrert.

Datatilsynet

Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven en konsesjon til selskaper som driver med kredittopplysning, og det er i konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet at retningslinjene for hva som er tillatt å registrere, samt når det kan registreres og når det skal slettes, blir fastsatt.