Dette bør du vite om egeninkasso

Egeninkasso er ikke bare bare

Du har sikkert hørt om inkasso, kanskje enten gjennom førstehåndserfaring med en regning som fikk ligge litt forlenge, eller gjennom media eller andre som advarer mot riset bak speilet om du forbruker over evne. Men hva er så egeninkasso og hvilke regler gjelder for denne inkassoformen?

Først av alt er det behov for en begrepsavklaring. Man operer med to hovedformer for inkasso;

  1. Fremmed inkasso
  2. Egeninkasso

Fremmed inkasso er den formen som er mest kjent gjennom media og andre. Fremmed inkasso er når kravet (regningen) blir «overført» til et eget selskap som driver med inndrivelse av utestående fordringer på vegne av en kreditor – altså på godt norsk; et inkassoselskap.

Både fremmed inkasso, egeninkasso og andre forhold rundt inkasso reguleres av inkassoloven og dens forskrift.

Med egeninkasso er det kreditor selv som sender ut kravet og fronter det ovenfor skyldneren. For kreditor er det flere fordeler. For det første er det økonomisk gunstig å forsøke å drive inn kravet selv fordi alle renter og gebyrer tilfaller kreditor. For det andre viser statistikken at antall løste saker er høyere når kreditor driver inn kravet selv, enn når kravet går via et inkassoselskap.

Er du skyldner for et krav via egeninkasso, er dette også antakeligvis enklere å forholde deg til enn om kravet går via et inkassoselskap. Går kravet via et inkassoselskap, har du et enormt byråkrati å forholde deg til, som neppe viser særlig mye menneskelige hensyn utover det de ser seg tjent med økonomisk og er pålagt juridisk.

Med egeninkasso derimot, forholder du deg direkte til den du skylder penger. Typisk er dette en tjenesteleverandør (eksempelvis en rørlegger som har pusset opp badet ditt) eller en vareleverandør (eksempelvis en butikk som har gitt deg kreditt). Disse har en interesse i å beholde deg som kunde for fremtiden, samtidig som de har en interesse av å få inn pengene du skylder de innen rimelig tid. Ofte er det gode muligheter for å komme frem til en minnelig løsning som passer begge parter. Ting skjer, og livet er uforutsigbart – det forstår alle. Og ting kan like fort snu den ene veien som den andre. Du kan gå fra anstrengt økonomi til en god økonomi, og dermed fra en skyldner til en potensiell kunde. Dette vet bedriftene godt.

Imidlertid har du ikke bare grunn til å juble om du er skyldner og kreditor ønsker å drive inn kravet selv. Når kravet går via et inkassoselskap, må det nemlig innom forliksrådet før tvangsinndrivelse kan iverksettes. Med egeninkasso kan kreditor hoppe bukk over dette leddet. Veien er med andre ord svært kort til namsmannen.

Kilder: GratisKontrakt.no, Altinn.noNettavisen.no, Lovdata